นายวุฒิชัย รักชาติ
นายจรูญ อินไข
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานอุดมศึกษา  
สำนักงานอาชีวศึกษา  
สำนักงานสภาการศึกษา    
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    
เขตพื้นที่นครปฐมเขต 1    
เขตพื้นที่นครปฐมเขต 2    
   
พัฒนาและจัดทำโดย นายสมชาย ตะโกพร  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 90 ถาาเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
E- Mail : kag_06@hotmail.co.th