นายวุฒิชัย รักชาติ
นางชาพิมญช์ ลำไธสง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
งานในฝ่าย
กระทรวงศึกษาธิการ งานแผนงานและงบประมาณ
สำนักงานปลัดกระทรวง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานผลิตและการค้า
สำนักงานอุดมศึกษา งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สำนักงานอาชีวศึกษา งานประกันคุณภาพ
สำนักงานสภาการศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่งครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม งานความร่วมมือ
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    
เขตพื้นที่นครปฐมเขต 1    
เขตพื้นที่นครปฐมเขต 2    
   
พัฒนาและจัดทำโดย นายสมชาย ตะโกพร  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 90 ถาาเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
E- Mail : kag_06@hotmail.co.th